Geschiedenis

 

De ‘Vereniging voor Calvinistische Wijsbegeerte’ werd in 1935 opgericht door Herman Dooyeweerd en Dirk Vollenhoven. Deze twee filosofen behoren ook tot de grondleggers van het reformatorisch-wijsgerige gedachtegoed. Met name het driedelige hoofdwerk van Herman Dooyeweerd, De wijsbegeerte der wetsidee, heeft veel invloed gehad verschillende generaties christen-filosofen. Later werd de naam ‘Vereniging voor Reformatorische Wijsbegeerte’.

Op initiatief van de vereniging voor Calvinistische Wijsbegeerte wordt in 1947 de ‘Stichting Bijzondere Leerstoelen voor Calvinistische Wijsbegeerte’ opgericht. Deze stichting stelt zich tot doel om leerstoelen reformatorische wijsbegeerte te onderhouden aan verschillende universiteiten. De eerste leerstoelen werden bezet door prof. J.P.A. Mekkes (Rotterdam en Leiden), prof. K. Popma (Groningen), prof. S. Zuidema (Utrecht) en prof. H. van Riessen (Delft).

In 1995 heetten de stichting en de vereniging beiden ‘voor Reformatorische Wijsbegeerte’. In 2010 is besloten dat de stichting niet langer Reformatorische Wijsbegeerte wordt genoemd, maar verder gaat onder de naam Stichting voor Christelijke Filosofie. De laatste jaren houdt de stichting zich namelijk meer dan voorheen ook bezig met denkers uit de bredere traditie van de christelijke filosofie, zoals Alvin Plantinga, Nicholas Wolterstorff en Charles Taylor.

Wilt u bijdragen aan het werk van Stichting Christelijke Filosofie?

steun ons