Kennisnetwerk

kennisnetwerk

Het kennisnetwerk Christelijke Filosofie is een nieuwe manier van samenwerken tussen verschillende instellingen, hoogleraren en andere betrokkenen bij Stichting voor Christelijke Filosofie.

De Theologische Universiteit Kampen|Utrecht en de Vrije Universiteit Amsterdam fungeren als knooppunten, samen met de leerstoelen op verschillende universiteiten. We hopen dat er nog meer partijen aanhaken, onder andere op hbo-niveau.

Om de samenwerking tussen de knooppunten en de hoogleraren te bevorderen, wordt jaarlijks een onderzoeks- en activiteitenagenda opgesteld om krachten te bundelen, en voldoende kritische massa te creëren om nieuwe initiatieven op te starten. Op dit moment wordt er gewerkt aan een serie masterclasses voor jonge academici.

Daarnaast doen zich ook veranderingen in het onderwijslandschap voor die het mogelijk maken om modules uit te wisselen, in te haken op initiatieven van een leven lang leren (onderwijs voor professionals), of bijvoorbeeld aan te sluiten bij universitaire platformen waarin verschillende wereldgodsdiensten met elkaar in gesprek worden gebracht (WUR), nagedacht wordt over geloof en economie (EUR) of geloof en wetenschap (VU). Denk aan de mogelijkheden van digitaal onderwijs, gecombineerd met fysieke ontmoetingen. Het kennisnetwerk is bedoeld om slim in te haken op dit soort nieuwe ontwikkelingen, en kansen te grijpen.