De organisatie

Stichting voor Christelijke Filosofie (voorheen Stichting voor Reformatorische Wijsbegeerte) onderhoudt leerstoelen aan universiteiten, verzorgt publicaties en organiseert activiteiten met betrekking tot christelijke filosofie. De stichting is tevens het uitvoerend orgaan van de Vereniging voor Reformatorische Wijsbegeerte.

De dagelijkse activiteiten worden uitgevoerd door de medewerkers van het bureau, gevestigd in Utrecht. Het bestuur is verantwoordelijk voor de het uitstippelen en de controle op de uitvoering van het beleid. Lees hieronder meer over ons team van bureaumedewerkers, bestuursleden, hoogleraren en curatoren.

Stichting voor Christelijke Filosofie is een erkend goed doel, dus uw giften aan ons zijn fiscaal aftrekbaar. Lees meer over onze ANBI-status.

steun ons

Bureau

Plompetorengracht 1

Het bureau fungeert als uitvoerder van de activiteiten van Stichting voor Christelijke Filosofie en de Vereniging voor Reformatorische Wijsbegeerte. Het voert de administratie van leden, donateurs en abonnees en de financiële administratie, onderhoudt de websites, verzorgt de publicaties en fondswerving, verzorgt de publiciteit voor de colleges, organiseert conferenties en vergaderingen en ondersteunt het bestuur en andere organen. Het bureau huisvest en beheert de documentatie en de bibliotheek.

De directeur heeft een belangrijk aandeel in de voorbereiding en uitvoering van het beleid en woont de bestuursvergaderingen bij.

Het bureau is gevestigd in aan de Plompetorengracht 1 te Utrecht. De volgende personen zijn werkzaam op het bureau:

Bestuur

Het bestuur wordt gevormd door de volgende leden:

  • Dirk van Schepen MA (voorzitter)
  • Jan van Ginkel RA (penningmeester)
  • dr. Wout Bisschop (secretaris)
  • Prof. dr. ir. Aart Nederveen
  • Dr. Jan Gooijer

Hoogleraren

Dr. Christine Boshuijzen- van Burken

Christine Boshuijzen-van Burken

Samen met studenten nadenken over de vraag naar het ‘waarom’ van techniek, en zo toekomstige ingenieurs uitdagen om positief kritisch naar hun eigen vak te kijken is wat ik graag…

lees meer
Jan van der Stoep (website – fotograaf Arie Kok)

Jan van der Stoep

Jan van der Stoep (Barendrecht, 1968) studeerde biologie aan de Wageningen Universiteit en filosofie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. In 2005 promoveerde hij op het proefschrift ‘Pierre Bourdieu en de…

lees meer
Marc de Vries

Marc de Vries

Marc de Vries (1958) studeerde natuurkunde aan de Vrije Universiteit Amsterdam en promoveerde in 1988 aan de Technische Universiteit Eindhoven op een proefschrift over techniek in het natuurkunde-onderwijs. Zijn belangstelling…

lees meer
Jan Hoogland

Jan Hoogland

Jan Hoogland (1959) studeerde sociologie en filosofie. In 1992 promoveerde hij aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (cum laude) op een proefschrift over de Metafysica bij Adorno. Hij is sinds 1997…

lees meer
Richard-Steenvoorde

Richard Steenvoorde

Richard Steenvoorde is sinds 1 januari 2024 bijzonder hoogleraar Christelijke Filosofie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij is dominicaan en woont in Rotterdam. Steenvoorde promoveerde in de rechtswetenschappen (2008) en…

lees meer

Curatorium

Het curatorium is het orgaan dat toezicht houdt op de leerstoelen. Het bestaat momenteel uit de volgende personen:

  • Prof. dr. Gerdien Bertram-Troost
  • Prof. dr. Johan Graafland
  • Prof. dr. James Kennedy
  • Prof. dr. Roel Kuiper (voorzitter)
  • Prof. dr. René van Woudenberg