Hoogleraar
in de
christelijke
filosofie

Jan Hoogland

Jan Hoogland

Jan Hoogland (1959) studeerde sociologie en filosofie. In 1992 promoveerde hij aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (cum laude) op een proefschrift over de Metafysica bij Adorno. Hij is sinds 1997 bijzonder hoogleraar Christelijke Filosofie aan de Universiteit Twente. Daarnaast is hij universitair docent Bestuurswetenschappen aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Hij was ruim 25 jaar hoofdredacteur van christelijk-filosofische tijdschrift Sophie.

Contact

E-mail: j.hoogland@utwente.nl

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/jan-hoogland/

Vakgebied

Filosofie van het professionele handelen (onderwijs, zorg, normatieve praktijkbenadering), besturen van maatschappelijke organisaties.

Publicaties

  • Riessen, R. van, Hoogland, J. (red.) (2020). Multiculturele gerechtigheid. Een christelijk-wijsgerige visie in discussie. Amsterdam: Buijten & Schipperheijn.
  • De praktijk van goed onderwijs. Over het hoe en waarom van goed onderwijs. In: Hermans, Chr. (red.) (2020). Waar is het onderwijs goed voor? Anders denken over onderwijs. Eindhoven: Damon, 202-229.
  • Hoogland, J. (2019). Positioning the Normative Practice Approach. In: Vries, M.J. de, Jochemsen, H.J. (ed.). The Normative Nature of Social Practices and Ethics in Professional Environments. Hershey: IGI Global (ISBN 9781522580065 (hardcover); ISBN 9781522580072 (ebook), 31-54.
  • Secularisatie: een geslaagd experiment? In: Steden, R. van, Putten, R. van (red.) (2019). Pragmatisch verzet tegen cultuurpessimisme. In gesprek met het oeuvre van Hans Boutellier. Den Haag: Boom Bestuurskunde, 59-74.
  • Hoogland, J. (red.) (2017). Tevreden met goed onderwijs? Over de beperkte maakbaarheid van onderwijs. Amsterdam: Buijten & Schipperheijn.
  • Verkerk, M.J. & Hoogland, J. & Stoep, J. van der & Vries, M.J. de (2016). Philosophy of Technology. An Introduction for Technology and Business Students. Routledge (ISBN 9781138904392).
  • Buijs, G.J. & Hoogland, J. (red.) (2016). Ontzuilde bezieling. Transformatie van burgers en maatschappelijke organisaties. Den Haag: Boom Lemma (ISBN 978-94-6236-538-4).
  • Steden, R. van & Hoogland, J. (Eds.) (2013). In vertrouwen leven. Tegendraadse beschouwingen over veiligheid. Amsterdam: Buijten & Schipperheijn
  • Hoogland, J., Verkerk, M.J. (2010). Prediker voor managers – Levenswijsheid voor bestuurders en professionals, Kampen: Ten Have (ISBN 978 90 259 6116 9), 176p..
  • Verkerk, M.J., Hoogland, J., Stoep, J. van der, Vries, M.J. de (2007). Denken, ontwerpen, maken – Basisboek techniekfilosofie, Amsterdam: Boom, 2007.