Hoogleraar
in de
christelijke
filosofie

Jan van der Stoep (website – fotograaf Arie Kok)

Jan van der Stoep

Jan van der Stoep (Barendrecht, 1968) studeerde biologie aan de Wageningen Universiteit en filosofie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. In 2005 promoveerde hij op het proefschrift ‘Pierre Bourdieu en de politieke filosofie van het multiculturalisme’ (Kok, Kampen).

Sinds 1 maart 2020 is Jan van der Stoep benoemd als bijzonder hoogleraar Christelijke Filosofie aan de Wageningen Universiteit en sinds 1 september 2021 is hij ook bijzonder hoogleraar Christelijke Filosofie aan de Theologische Universiteit Kampen. Hij houdt zich met name bezig met de ethiek van voedsel en landbouw.

Contact

Email: jvanderstoep@tukampen.nl; jan.vanderstoep@wur.nl

Twitter: @JanvanderStoep

Vakgebied

Ethiek van voedsel, techniekfilosofie, normatieve professionalisering, media en religie, corporate identity en journalistiek.

Universiteit

• Theologische Universiteit Kampen

• Wageningen University & Research (persoonlijke pagina Wageningen Universiteit)

Publicaties

• Stoep, J. van der, Koot-Dees, D. van de & Erwich, R. (red.), 2019. Met verwachting handelen. Hoop en professionele vorming. Utrecht: KokBoekencentrum.

• Stoep, J. van der & Jansen, P., 2019. ‘Corporate communication’. In: M.J. De Vries & H. Jochemsen, The normative nature of social practices and ethics in professional environments. Hershey, PA: IGI Global, p. 231-249.

• Broer, N.A., Hoogland, J. & Stoep, J. van der, 2017. ‘Christian higher education in a changing context. Shifting from pillars to practices’, Christian Higher Education, 16 (1-2), p. 55-66.

• Jansen, P., Stoep, J. van der, Keulartz, J. & Jochemsen, H. 2016. ‘In search of religious elements in Dutch nature policy’, Journal for the Study of Religion, Nature and Culture, 10 (1), p. 91-116.

• Verkerk, M.J., Hoogland, J., Stoep, J. van der & Vries, M.J. de, 2016. Philosophy of Technology. An Introduction for Technology and Business Students. New York: Routledge.

• Een uitgebreidere lijst publicaties is te vinden op Google Scholar.