Hoogleraar
in de
christelijke
filosofie

Marc de Vries

Marc de Vries

Marc de Vries (1958) studeerde natuurkunde aan de Vrije Universiteit Amsterdam en promoveerde in 1988 aan de Technische Universiteit Eindhoven op een proefschrift over techniek in het natuurkunde-onderwijs. Zijn belangstelling gaat dan ook vooral uit naar het verbinden van twee vakgebieden: filosofie van wetenschap en techniek en de didactiek van de bètavakken in het basis- en middelbaar onderwijs.

Marc de Vries is bijzonder hoogleraar christelijke filosofie aan de Technische Universiteit Delft. Hij geeft daar verschillende vakken over techniekfilosofie.

Contact

E-mail: m.j.devries@tudelft.nl

Vakgebied

Filosofie van natuurwetenschappen en techniek, wetenschap en techniek in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs.

Publicaties

  • Vries, M.J. de (2020), Wicked Problems in a Technological World. Philosophia Reformata 85(2), 125-137.
  • M.J. de, en Vries, P. de (2020), Woord en Wetenschap. Goddelijke openbaring en menselijk inzicht. Barneveld: Labarum Academic
  • Vries, M.J. de (2019). Conclusion. In: Vries, M.J. de, and Jochemsen, H. (Eds.). The Normative Nature of Social Practices and Ethics in Professional Environments. Hershey, PA: IGI Global, 295-301.
  • Nia, M.G., Harandi, M.F., and Vries, M.J. de (2019). Technology Development as a Normative Practice: A Meaning-Based Approach to Learning About Values in Engineering—Damming as a Case Study. Science and Engineering Ethics 25(1), 25, 55-82.
  • Cusveller, B. and Vries, M.J. de (2017), Cinemasofie. Grote vragen op het grote scherm. Amsterdam: Buijten & Schipperheijn.
  • Verkerk, M.J., Hoogland, J., Stoep, J. van der and Vries, M.J. de (2016), Philosophy of Technology. An Introduction for Technology and Business Students. New York: Routledge.
  • Vries, M.J. de (2015), ‘Engineering as Normative Practice: Ethical Reflections on Tasks and Responsibilities’, in: Sundar Sethy, S. (Ed.), Contemporary Ethical Issues in Engineering. Hersey, NY: IGI Global, 12-21.
  • Vries, M.J. de (2013), Technologie, overal om je heen. Moderne ontwikkelingen in christelijk perspectief. Heerenveen: Groen.