Stichting voor Christelijke Filosofie

Participeer
participeer

UW DONATIE

 

De Stichting voor Christelijke Filosofie is voor haar activiteiten helemaal afhankelijk van bijdragen en schenkingen van particulieren en organisaties. Uw financiële steun – eenmalig of op regelmatige basis – is dan ook zeer welkom.

Kiest u voor een regelmatige donatie en is uw e-mailadres bij ons bekend, dan houden we u graag op de hoogte via onze digitale nieuwsbrief.

 

Ik wil doneren


 

LEERSTOELSPONSORING

 

Onderwijs aan christen studenten op de universiteiten is belangrijk. En het is belangrijk dat er juist binnen onze post-christelijke samenleving, ruimte is voor kritisch denken vanuit de christelijke filosofie.

 

Dit denken wordt gestimuleerd binnen de leerstoelen van onze hoogleraren op zeven universiteiten in Nederland. De kosten voor deze leerstoelen worden gedragen vanuit de stichting voor Christelijke Filosofie. Een financiële ondersteuning is daarom erg wenselijk. Er zijn verschillende mogelijkheden, deze worden hieronder beschreven.

 

Individuele ondersteuning Collectieve ondersteuning

universiteit

 

VRIJWILLIGERS

 

Als Stichting voor Christelijke Filosofie kiezen we bewust voor een kleine, professionele organisatie, omringd door actieve vrijwilligers die het gedachtegoed willen verspreiden. Ons team van medewerkers kan altijd ondersteund worden door nieuwe vrijwilligers. Hieronder leest u op welk gebied u de stichting zou kunnen ondersteunen.

 

Naar vrijwilligers 

INTERNATIONAAL NETWERK

 

Het gedachtegoed van de christelijke filosofie beperkt zich niet tot onze landsgrenzen. In heel Europa, maar ook in delen van Azië, Amerika, Australië en Afrika, buigen mensen zich over de Reformational Philosophy. Binnen verschillende netwerken zoeken deze mensen van over de hele wereld elkaar op om verder te discussiëren over onderwerpen die hen bezighouden. Hieronder leest u meer en linken we u graag door naar mogelijke platforms waaraan u kunt deelnemen.

Naar internationaal netwerk
internationaalnetwerk