Stichting voor Christelijke Filosofie

Doneren
 donatie

Stichting voor Christelijke Filosofie is voor haar activiteiten helemaal afhankelijk van bijdragen en schenkingen van particulieren en organisaties. Uw financiële steun – eenmalig of op regelmatige basis – is dan ook zeer welkom.

Kiest u voor een regelmatige donatie en is uw emailadres bij ons bekend, dan houden we u graag op de hoogte via onze digitale nieuwsbrief.EENMALIG OF VAKER

  • Maak uw financiële bijdrage over op ons IBAN: NL33 INGB 0001 2095 98 t.n.v. Stichting voor Christelijke Filosofie, Amersfoort, o.v.v. gift.
  • Machtig ons via het online machtigingsformulier.
  • Maak zelf een periodieke gift over.

VOORDELIG GEVEN

 

Stichting voor Christelijke Filosofie heeft de ANBI-status, d.w.z. is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Dat betekent dat een gift aan onze stichting fiscaal aantrekkelijk kan zijn.

Lees hier meer over onze ANBI-status.

SCHENKEN EN NALATEN

 

1. Periodieke gift

Overweegt u Stichting voor Christelijke Filosofie enkele jaren achter elkaar te steunen? Dan is een periodieke gift fiscaal aantrekkelijker dan een ‘gewone’ gift. Periodieke giften zijn namelijk volledig aftrekbaar op voorwaarde dat u zich verplicht minstens vijf jaar achter elkaar jaarlijks een vast bedrag te schenken. ‘Gewone’ giften daarentegen zijn slechts aftrekbaar wanneer ze meer dan 1% van uw belastbaar inkomen bedragen.

Als u een periodieke gift wilt vastleggen, kunt u dat doen met een formulier voor overeenkomst periodieke gift in geld.

Voor fiscale vragen over periodieke giften kunt u bellen met de Belastingtelefoon 0800 0543 (gratis) of kijken op de website van de belastingdienst.

2. Eenmalige gift

U wilt een bedrag in geld liever niet periodiek maar ‘eenmalig’ schenken, maar wel zó dat u ook nog fiscaal voordeel heeft. Maak het bedrag gewoon over op ons boven genoemde rekeningnummer. Het afschrift van uw bank of een kwitantie is voldoende bewijs voor de fiscus. Voorwaarde is wel dat dit bedrag of het totaal van uw giften (aan meerdere doelen) binnen een jaar meer dan 1% van uw belastbaar inkomen bedraagt.

Voor fiscale vragen kunt u bellen met de Belastingtelefoon 0800 0543 (gratis) of de website van de Belastingdienst raadplegen.

3. Nalatenschappen / legaten

Als u besluit om een deel van uw nalatenschap te bestemmen voor Stichting voor Christelijke Filosofie, dan weet u dat u investeert in de vorming van jonge mensen die al snel verantwoordelijke posities in onze samenleving innemen.

Voor een nalatenschap moet er een officieel testament worden opgemaakt door een notaris. U kunt onze stichting in uw testament opnemen als legataris of als erfgenaam. In het eerste geval, legataris, gaat het om een specifiek omschreven bedrag, maar het kan ook om één of meer goederen gaan. In het tweede geval bepaalt u in uw testament dat Stichting voor Christelijke Filosofie erfgenaam van uw nalatenschap wordt. Als u meerdere erfgenamen aanwijst bepaalt u zelf op welk percentage van uw nalatenschap een erfgenaam straks recht heeft.

Wij zijn als ANBI geen successierecht verschuldigd over de verkrijgingen uit nalatenschappen.

 

Hulp nodig? Wij helpen u graag telefonisch of via de e-mail. Klik hier voor onze contactgegevens.