Programma

14.00 Inloop
14.15 Opening
14.30 Hoofdlezing door prof. dr. David Onnekink
15.00 Panelgesprek met prof. dr. David Onnekink, dr. Corné Rademaker , dr. Karel van Dalen, Wieke Ligtenberg.
15.45 Deelsessies ronde 1

Ronde 1

 • Maakbaarheid
  Door: dr. Roel Schipper en dr. Karel van Dalen

  “Impact voor een duurzame samenleving” is het nieuwe motto van de TU Delft. “Design of Systems with Emerging Technologies in a Societal Context” is de missie van TU Eindhoven. Bij de Universiteit Twente klink het: “People first. Met onze duurzame technologieën maken we de samenleving sterker”.

  Verheven doelstellingen, waar weinig mensen iets op tegen zullen hebben. Technische universiteiten werken onder deze thema’s aan zaken als bijvoorbeeld de energietransitie, infrastructuur en gebouwen met minder milieu-impact, en innovatieve techniek voor de gezondheidszorg. Voor een christen-wetenschapper is het niet persé ingewikkeld om vanuit het geloof gemotiveerd met deze thema’s bezig te zijn. Toch knaagt er soms iets: hoe weten we zo zeker, dat technologische ontwikkelingen altijd ten goede zijn? Is vooruit ook altijd beter? Hoe maakbaar is onze samenleving eigenlijk? Is meer techniek eigenlijk wel het antwoord op de vraag naar een betere samenleving? Was techniek niet ook een deel van het probleem in plaats van van de oplossing?

  In deze deelsessie willen we onderzoeken of maakbaarheid van een betere samenleving door technische vooruitgang wel een realistische en Bijbelse verwachting is.

  Dr. Roel Schipper en Dr. Karel van Dalen zijn docent-onderzoeker en universitair hoofddocent bij de Faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen van TU Delft.

 • Wat te doen tijdens een ‘hot moment’ in de onderwijssetting?
  Door: Ruth-Martine Huijs-Keegstra

Vele (christen)wetenschappers begeleiden geregeld een groepsdiscussie in een onderwijssetting. Hoe creëren we een veilige setting waarin studenten en docenten hun eigen identiteit kunnen inbrengen in de klas? Hoe begeleid je een groepsgesprek waar de spanning merkbaar stijgt?

Aan het einde van deze sessie kun je vier verschillende manieren identificeren hoe om te gaan met deze zogenoemde ‘hot moments’/gevoelige situaties in een onderwijssetting als docent.

Verder gaan we in op enkele werkvormen die passen bij de drie fases van de VU Mixed Classroom Onderwijsmodel. Zo heb je handvatten voor jezelf om te kunnen verantwoorden welke invalshoek bij een ‘hot moment’ passend kan zijn.

Ruth-Martine Huijs-Keegstra is werkzaam als docenttrainer bij de Universiteit van Amsterdam, waar ze werkgroepdocenten van de Faculteit Maatschappij en Gedrag traint in didactische vaardigheden.

 • Bestaat er zoiets als het juiste activisme van een wetenschapper?
  Door: dr. Cees Zweistra

In zijn Wetenschap als Beroep neemt socioloog Max Weber duidelijk stelling tegen activistische en moraliserende wetenschappers. Van wetenschappers mogen we niet verwachten dat ze ons leiding geven bij het beantwoorden van de diepste levensvragen zoals Tolstoj al teleurgesteld constateerde in zijn Mijn Biecht. Wetenschappers hebben volgens Weber een bescheiden rol als leraar en als schepper van helderheid in een onderwerp. Is die bescheiden taakopvatting nog wel te handhaven in het licht van grote maatschappelijke uitdagingen of vragen we net als Tolstoj nog altijd te veel van de wetenschap? Maar als wetenschappers niet activistisch zijn, wie is het dan nog wel? In deze deelsessie gaan we op zoek naar een antwoord op de vraag of er zoiets bestaat als een juist activisme in de wetenschap. We zullen daarbij onder andere ingaan op de actuele kwestie van woke-activisme.

Dr. Cees Zweistra is filosoof en docent rechtstheorie aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam.

17.00 Deelsessies ronde 2

Ronde 2

 • Wetenschap & Politiek: Handje drukken?
  Door: dr. Trineke Palm

Jacques Ellul pleit in zijn boek “Staan in de wereld van nu” voor een revolutionair christendom. Hij houdt wetenschappers een kritische spiegel voor: wetenschappers en intellectuelen zijn weliswaar in staat om populaire mythes te verwerpen, maar ze zijn niet in staat de werkelijkheid béter te vatten. Hebben wetenschappers de samenleving en de politiek nog iets te zeggen dat burgers en politici kunnen begrijpen? Was je je handen in onschuld? Of durf je vuile handen te maken?

Trineke Palm is directeur van het Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie en docent Bestuurskunde aan de Vrije Universiteit.

 • Deelsessie van SCF en ForumC

Voor veel christenstudenten is er een grote afstand tussen hun christen-zijn en hun studie. Het lukt hen niet goed hun geloof te verbinden aan hun vakgebied. Daardoor wordt hun geloof niet verrijkt door de wetenschap, en de wetenschap niet door hun geloof. Bij sommigen leidt het geloof zelfs schipbreuk, omdat ze de twee werelden niet bij elkaar kunnen brengen.

Meer dan vanuit elke individuele christenwetenschapper afzonderlijk, biedt een netwerk – een collectief, een gemeenschap –  van christenwetenschappers kansen om jonge generaties te ondersteunen. Daarin kunnen verschillende christenwetenschappers iets met eigen talenten bijdragen, binnen de mogelijkheden van volle agenda’s.

Het doel van deze deelsessie is enthousiasme creëren voor het helpen van nieuwe generaties studenten in het verbinden van geloof en wetenschap en ideeën vormen over hoe vanuit een landelijk netwerk van christenwetenschappers hieraan een bijdrage geleverd kan worden.

 18.15 Diner
20.30 Sluiting