Stichting voor Christelijke Filosofie

Studiekring NW-Veluwe

Over deze studiekring:

Al vele jaren (sinds 1982) organiseert de werkgroep van de Studiekring NW-Veluwe van oktober t/m mei, eenmaal per maand op vrijdag een studieavond. De studiekring komt bijeen in een zaal van de Zuiderkerk te Putten. De inhoud van het studieprogramma is een neerslag van actuele onderwerpen uit wetenschap, filosofie, theologische reflecties en andere aspecten die in de moderne samenleving aan de orde zijn.

In onze tijd staan weer talrijke filosofische en levensbeschouwelijke aspecten op de agenda’s van politieke organisaties en publieke instellingen. Het gezag van de traditionele organisaties in het publieke domein is niet meer vanzelfsprekend gezaghebbend. De westerse samenleving oriënteert zich op zingeving. Wat opvalt, is dat religie weer terug is. In de moderne literatuur zelfs volop.

Naast het gedachtegoed van de klassieke filosofen (Nietzsche, Heidegger, Wittgenstein, Kierkegaard en anderen), laten de studiekringleden zich ook inspireren door werken uit de Joodse literatuur (Buber, Heschel, Levinas, etc.). Ook de christenheid heeft veel mensen voortgebracht met een betekenisvolle nalatenschap, zowel uit de rooms-katholieke als uit de protestantse traditie. Uiteraard heeft ook de huidige wetenschappelijke ontwikkeling en haar invloed op het maatschappelijk verkeer grote aandacht.

De inleiders komen uit de studiekring zelf en van buiten de studiekring. Erg gelukkig zijn de leden met de kwalitatieve inbreng van (oud-)hoogleraren van Stichting voor Christelijke Filosofie, maar ook met de deskundigheid van inleiders buiten deze kring. Voor aanvang van het seizoen wordt aan de leden een syllabus uitgereikt, met een korte beschrijving van het in te leiden onderwerp per studieavond.

De leden van de studiekring zijn mannen en vrouwen van alle leeftijden, met uiteenlopende beroepen en kerkelijke achtergronden. Het sociale aspect is een bindende factor van de (circa 60) leden. Respect voor elkaar verbindt. Tijdens de pauze en na afloop met een hapje en drankje ontstaan in een openhartige sfeer persoonlijke contacten tussen de studiekringleden onderling.

Deze studiekring heeft ook een eigen website. Nieuwsgierig geworden? Ga naar www.studiekring-nw-veluwe.nl.

 

CONTACT

Wim Liefting
0341-357960
wimliefting@solcon.nl

Lex Wind
0345-610350
lwind@outlook.com

Alle studiekringen: