Publicaties

Stichting voor Christelijke Filosofie verzorgt verschillende publicaties. We geven twee tijdschriften (Soφie en Philosophia Reformata) en een boekenreeks (Verantwoording) uit, in samenwerking met verschillende partijen.

Met deze publicaties bieden we verdieping, doordenking en actualisering van het christelijk-filosofische gedachtegoed. Daarbij proberen we oog te hebben voor verschillende doelgroepen, van vakfilosofen tot filosofisch geïnteresseerde leken.

Soφie

2024-1

Soφie is een toegankelijk filosofisch tijdschrift dat zesmaal per jaar verschijnt. Zij biedt een intellectuele uitdaging door kritisch na te denken over actuele onderwerpen, geïnspireerd door de traditie van christelijke filosofie.

Soφie is een blad voor iedereen die zich wil verdiepen in de belangrijke vragen van het leven en een christelijk antwoord zoekt op de vragen van onze tijd. Van student tot gepensioneerde. Een wetenschappelijke opleiding is niet nodig. De artikelen zijn niet altijd eenvoudig, maar de schrijvers zijn erop gespitst om te schrijven voor een breed publiek.

De redactie bestaat uit Tabitha Moes MA (eindredacteur), mr. drs. Geert Jan Spijker (interim-hoofdredacteur) dr. Joost Hengstmengel, Tirza van Laar-Jochemsen MA Msc, dr. Suzan Sierksma-Agteres, prof. dr. ir. Jan van der Stoep en dr. Wilco de Vries.

Geïnteresseerd? Bestel een los nummer of vraag een proefabonnement aan!

 

naar Sophie

Philosophia Reformata

Philosophia Reformata

Philosophia Reformata is ons internationale wetenschappelijke tijdschrift dat tweemaal per jaar uitkomt. Dit tijdschrift wordt – vanwege het internationale karakter – volledig in het Engels geschreven en wordt uitgegeven door Brill.

De redactie van Philosophia Reformata bestaat uit Dhr. Leon de Bruin, Dr. Rik Peels,
Prof.dr. Gerrit Glas, Drs. Mathanja Berger.

naar Philosophia Reformata

Boeken

Het onbehagen van juf Ank

In de christelijk-wijsgerige boekenreeks Verantwoording verschijnen boeken over christelijke filosofie in relatie tot een veelheid van vakgebieden en maatschappelijk relevante onderwerpen. Hieronder staat een lijst van alle verschenen delen. Op dit moment staan er verschillende nieuwe delen op de planning, onder andere over neo-calvinisme en kunst, christelijke filosofie en economie, en christelijke filosofie en multiculturaliteit.

De reeks richt zich op iedereen die zich betrokken voelt bij christelijk-filosofische reflectie. Hoewel het gaat om boeken met een duidelijk wijsgerige inslag, streeft de redactie naar maximale leesbaarheid voor alle geïnteresseerden op hbo- of wo-niveau. Daardoor zijn de boeken ook geschikt voor lezers die niet beschikken over veel filosofische voorkennis.

De redactie wordt gevormd door Merijn Wijma, drs. Bas Hengstmengel, drs. Marja van de Lagemaat-Maaskant, dr. C. Boshuijzen-van Burken, dr. Corné Rademaker, Anneke Kloosterman-van der Sluys MA

naar Boeken

Aspecten

Aspecten 2023-2

Aspecten is de halfjaarlijkse papieren nieuwsbrief van Stichting voor Christelijke Filosofie. Iedereen die op de hoogte wil blijven van onze activiteiten, kan zich gratis op Aspecten abonneren. Klik hier om u aan te melden.

U kunt eerder verschenen edities lezen door te klikken op onderstaande button.

naar Aspecten