Stichting voor Christelijke Filosofie

Gedachtegoed

PUBLICATIES

 

Christelijke filosofie staat voor radicale reflectie die gericht is op het verkrijgen van inzicht in de geschapen werkelijkheid. Maar ook voor het vruchtbaar maken van dat inzicht voor wetenschap en samenleving.

 

Deze christelijke filosofie kent een rijke intellectuele traditie. In alle eeuwen hebben mensen, met de Bijbel als uitgangspunt, fundamenteel over de werkelijkheid nagedacht. In de 20e eeuw ontwikkelden Herman Dooyeweerd en Dirk Vollenhoven, hoogleraren aan de Vrije Universiteit, de calvinistische wijsbegeerte. Filosofen overal ter wereld hebben inspiratie in dit denken gevonden en ontwikkelden het verder. Ook nu, in een samenleving die als postchristelijk wordt getypeerd. Zij doen dit toekomstgericht, met eigen accenten, vanuit de overtuiging dat een christelijk-filosofische doordenking van de werkelijkheid mogelijk is. 


*

NIEUWSBRIEF ASPECTEN

Aspecten is de tweejaarlijkse nieuwsbrief van Stichting voor Christelijke Filosofie. Alle edities van Aspecten kunt u hier vinden.

 

STUDIEKRINGEN

 

We vinden het belangrijk om de gezamenlijke reflectie te zoeken en met elkaar de dialoog aan te gaan. Dat kan onder andere binnen onze studiekringen. Er is momenteel een aantal kringen actief in Nederland. Elke kring bepaalt zijn eigen programma. Filosofische voorkennis is niet vereist.

 

Naar de studiekringen

studiekring