Stichting voor Christelijke Filosofie

Tijdschriften
organisatie

 

 

SOPHIE

sophietijdschriftSoφie is een filosofisch tijdschrift dat zesmaal per jaar verschijnt. Zij biedt een intellectuele uitdaging door kritisch na te denken over actuele onderwerpen, geïnspireerd door de christelijke traditie.

Een abonnement op Soφie kost € 41,50 per jaar of € 20,75 voor studenten. VRW-leden ontvangen Soφie uit hoofde van hun lidmaatschap van de VRW gratis.
Wilt u zich abonneren of een proefnummer aanvragen? Klik hier.

 

 

Website Soφie

PHILOSOPHIA REFORMATA

filosophiareformata

Philosophia Reformata is het internationale filosofisch-wetenschappelijke tijdschrift dat tweemaal per jaar uitkomt. Hierin staan onder andere artikelen en boekrecensies. Dit tijdschrift wordt – vanwege het internationale karakter – volledig in het Engels geschreven.

 

Een particulier abonnement op Philosophia Reformata kost € 50,- . Voor meer informatie verwijzen wij u naar deze website voor Philosophia Reformata

 

Website Philosophia Reformata

 

MEERJARENBELEIDSPLAN

Lees hier ons Meerjarenbeleidsplan 2018 – 2021