Stichting voor Christelijke Filosofie

Sophie 2020 nr. 1

Het eerste nummer van de tiende jaargang van Sophie staat in het teken van ‘Duurzaamheid’. Dit thema stond ook centraal tijdens de Christelijke Filosofie Conferentie van 25 januari 2020. Verschillende workshopleiders van die conferentie hebben hun bijdrage omgewerkt tot een artikel.

Een kleine selectie van wat er in dit nummer zoal wordt betoogd:

  • Het christendom bevat een rijkdom aan ideeën, verhalen en concepten voor het ontwikkelen van een nieuwe ecologische ethiek (zo betoogt Roel Kuiper in het openingsessay)

  • Het belangrijkste onderscheid is niet dat tussen mens en dier, maar dat tussen Schepper en schepsel (aldus Eva van Urk, in haar artikel over antropocentrisme in de christelijke theologie)

  • Het gebruik van een glazen ketchupfles in plaats van een plastic exemplaar kan de wereld mooier maken (lees het artikel van André van Delft om te weten waarom dat zo is).

  • Met aandacht koken kan een eerste stap zijn naar een ecologisch verantwoorde omgang met voedsel (volgens Teunis Brand, die in zijn artikel de filosofie van Albert Borgmann in relatie tot duurzaamheid onderzoekt).

Geïnteresseerd in Sophie? Vraag hier een gratis proefnummer aan of meld je aan als abonnee (voor studenten het eerste halfjaar gratis).