Stichting voor Christelijke Filosofie

Sophie 2020 nr. 2

Wat is waarheid?

Dat is de vraag die in het tweede nummer van Sophie van dit jaar wordt gesteld. Wat voor ‘waar’ (of ‘waars’) heeft deze Sophie te bieden?

  • Volgens Jan Hoogland is waarheid een evaluatief begrip.
  • Aart Deddens onderzoekt vriendschap met de waarheid.
  • Henk Jochemsen laat met behulp van Heidegger zien dat waarheid berust op een vorm van openbaring.
  • De waarheid is te vinden in de innerlijkheid, aldus Renée van Riessen.
  • Peter Blokhuis betoogt dat journalisten moeten streven naar het ware verhaal dat relevant is voor de samenleving.
  • Aart Nederveen laat in een interview weten dat hij bij waarheid denkt aan antwoord.

Geïnteresseerd in Sophie? Vraag hier een gratis proefnummer aan of meld je aan als abonnee (voor studenten het eerste halfjaar gratis).