Stichting voor Christelijke Filosofie

Govert Buijs

 

Govert Buijs

Govert Buijs (1964) is sinds 2017 bijzonder hoogleraar Christelijke filosofie aan de Faculteit der Wijsbegeerte aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. De leerstoel past goed bij de oriëntatie van deze faculteit. Binnen de opleidingen van de faculteit worden de vraagstukken die de christelijke filosofie aan de orde stelt nadrukkelijk gethematiseerd, zoals de aard en grenzen van wetenschappelijke kennis alsmede allerlei maatschappelijke thema’s op het snijvlak van politiek, economie en moraal.

De focus van Govert Buijs op politieke filosofie en religie sluit goed aan bij het profiel van de leerstoel dat zijn voorganger, prof. dr. Roel Kuiper, heeft opgebouwd. Daarnaast is hij bezig een belangwekkende onderzoeks- en onderwijsagenda te ontwikkelen op het snijvlak van moraal en economie, dat bij uitstek past bij de Erasmus Universiteit Rotterdam. In het kader daarvan leidt hij ook een onderzoeksproject getiteld “What Good Markets are Good For”, gefinancierd oor de Templeton World Charity Foundation (www.moralmarkets.org).

Govert Buijs studeerde politieke wetenschappen, filosofie en theologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam en het Institute for Christian Studies in Toronto (Canada). Hij promoveerde in 1998 cum laude aan de Faculteit der Wijsbegeerte, Vrije Universiteit Amsterdam op het proefschrift Tussen God en duivel: Totalitarisme, politiek en transcendentie bij Eric Voegelin. Na zijn promotie vervulde hij verschillende functies als onderzoeker en docent. In 2011 werd Govert Buijs benoemd tot hoogleraar op de Kuyperleerstoel aan de Vrije Universiteit. In 2016 volgde zijn benoeming op de Goldschmeding Chair aan dezelfde universiteit. Zijn werkzaamheden in Rotterdam zal hij combineren met deze laatste leerstoel. Zijn belangstelling gaat uit naar de rol van religie en moraal binnen politiek en economie.

Recente activiteiten

Aan de Erasmus Universiteit geef ik, in nauwe samenwerking met dr. Joost Hengstmengel, een college over ‘Zeven Deugden, Zeven Ondeugden: klassieke, christelijke en hedendaagse perspectieven op goed en kwaad’.

Daarnaast werken we met andere bijzondere hoogleraren aan een minor over ‘God, mens en wereld – religie in de huidige samenleving’.

Contact

Vakgebied

Markt, moraal en ideologie, religie in het publieke domein, religie en civil society, christelijk sociaal en politiek denken

Overige activiteiten

  • Bijzonder hoogleraar politieke filosofie en levensbeschouwing aan de Vrije Universiteit Amsterdam
  • Bijzonder hoogleraar F.J.D. Goldschmeding leerstoel Economie in relatie tot Civil Society aan de Vrije Universiteit Amsterdam
  • Onderzoeksprojectleider van het onderzoeksproject “What Good Markets are Good For” (www.moralmarkets.org) 2016-2020

Universiteit

Publicaties

  • Govert Buijs, Waarom werken we zo hard? Op weg naar een economie van de vreugde, Amsterdam: Boom uitgevers, 2019.
  • Govert Buijs (2019), ‘On the Economic Trinity’, in: Cor van Beuningen en Kees Buitendijk (red.), Finance and the Common Good (p. 69-78). Amsterdam: Amsterdam University Press.
  • Govert Buijs en Annette K. Mosher (eds.), The Future of Creation Order Vol. 2: Order Among Humans: Humanities, Social Science and Normative Practices, Dordrecht: Springer, 2018.
  • Govert Buijs (2018), ‘Response: The Hermeneutics of Suffering, Creation Order, and Modern Society’, in: Govert Buijs en Annette K. Mosher (red.), The Future of Creation Order Vol. 2: Order Among Humans: Humanities, Social Science and Normative Practices (179-191). Dordrecht: Springer.
  • Ad Verbrugge, Govert Buijs en Jelle van Baardewijk, Het goede leven en de vrije markt. Een cultuurfilosofische analyse, Rotterdam: Lemniscaat, 2018.
  • Govert Buijs en Jan Hoogland, Ontzuilde bezieling, Den Haag: Boom bestuurskunde, 2016.
  • Govert Buijs en Marcel ten Hooven (red.), Nuchtere betogen over religie. Waarheid en verdichting over de publieke rol van godsdiensten, Eindhoven: Damon, 2015.