Stichting voor Christelijke Filosofie

Jan van der Stoep

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan van der Stoep

Jan van der Stoep (Barendrecht, 1968) studeerde biologie aan de Wageningen Universiteit en filosofie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. In 2005 promoveerde hij op het proefschrift ‘Pierre Bourdieu en de politieke filosofie van het multiculturalisme’ (Kok, Kampen).

Per 1 maart 2020 is Jan van der Stoep benoemd als bijzonder hoogleraar Christelijke Filosofie aan de Wageningen Universiteit en per 1 september 2021 is hij ook bijzonder hoogleraar Christelijke Filosofie aan de Theologische Universiteit Kampen. Hij publiceerde op het gebied van techniekfilosofie, normatieve professionalisering, media en religie, corporate identity en journalistiek.

Naast zijn professionele taken bekleedt Jan van der Stoep diverse nevenfuncties. Zo was hij onder andere voorzitter van het Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie en voorzitter van A Rocha Nederland, een christelijke natuurbeweging.

Recente activiteiten

“Tijdens mijn periode aan de Christelijke Hogeschool Ede heb ik veel onderzoek gedaan naar de betekenis van verhalen. Die belangstelling neem ik ook mee naar Wageningen en Kampen. Ik ben geïnteresseerd in welke verschillende verhalen er over voedsel, landbouw en het beheer van de schepping worden verteld. Denk bijvoorbeeld aan de transitie naar kringlooplandbouw. Die transitie impliceert een groot verhaal. Zo’n verhaal is normatief van aard, om dat we ermee communiceren wat er momenteel niet goed gaat, wat we belangrijk vinden en waar we op hopen.

In het eerste semester van 2021 geef ik colleges te geven over de ethiek van voedsel en landbouw. We gaan in op thema’s als rentmeesterschap en het beheer van de aarde, omgang met dieren en vegetarisme, biotechnologie en voedselzekerheid, honger en de mondiale verdeling van voedsel.

Wil je meer weten over mijn activiteiten in Kampen en Wageningen, voel je dan vrij om contact met me op te nemen.”

Contact

Vakgebied

Ethiek van voedsel, techniekfilosofie, normatieve professionalisering, media en religie, corporate identity en journalistiek.

Overige activiteiten

  • Lector Bezieling en Professionaliteit aan de Christelijke Hogeschool Ede

Universiteit

Publicaties

  • Stoep, J. van der, Koot-Dees, D. van de & Erwich, R. (red.), 2019. Met verwachting handelen. Hoop en professionele vorming. Utrecht: KokBoekencentrum.
  • Stoep, J. van der & Jansen, P., 2019. ‘Corporate communication’. In: M.J. De Vries & H. Jochemsen, The normative nature of social practices and ethics in professional environments. Hershey, PA: IGI Global, p. 231-249.
  • Broer, N.A., Hoogland, J. & Stoep, J. van der, 2017. ‘Christian higher education in a changing context. Shifting from pillars to practices’, Christian Higher Education, 16 (1-2), p. 55-66.
  • Jansen, P., Stoep, J. van der, Keulartz, J. & Jochemsen, H. 2016. ‘In search of religious elements in Dutch nature policy’, Journal for the Study of Religion, Nature and Culture, 10 (1), p. 91-116.
  • Verkerk, M.J., Hoogland, J., Stoep, J. van der & Vries, M.J. de, 2016. Philosophy of Technology. An Introduction for Technology and Business Students. New York: Routledge.
  • Een uitgebreidere lijst publicaties is te vinden op Google Scholar.