Stichting voor Christelijke Filosofie

Jeroen de Ridder

 

Jeroen de Ridder

Jeroen de Ridder (1978) werd geboren in Leerdam en studeerde cum laude af in zowel de Technische Bestuurskunde (TU Delft) als de Filosofie (VU Amsterdam). In 2007 promoveerde hij aan de Technische Universiteit Delft op een techniekfilosofisch proefschrift getiteld Explaining Artifacts, Reconstructing Design. Sinds 2008 is hij verbonden aan de Afdeling Filosofie van de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Vrije Universiteit Amsterdam, vanaf 2017 als universitair hoofddocent.

Hij ontving eerder een NWO Veni beurs (2009) voor een onderzoeksproject over de effecten van commercialisering in de wetenschap en een NWO Vidi beurs (2015) voor een project over kennisproductie in liberale democratieën. Samen met René van Woudenberg en anderen verwierf hij twee grote onderzoekssubsidies van de Templeton World Charity Foundation voor projecten over sciëntisme en de verantwoordelijkheden van de universiteit.

In 2017 werd hij benoemd tot lid van De Jonge Akademie van de KNAW. Hij publiceert regelmatig in internationale filosofietijdschriften en binnenkort verschijnt bij Oxford University Press de bundel Scientism: Prospects and Problems, die hij samen met Rik Peels en René van Woudenberg redigeerde.

Foto: Sander Nieuwenhuys

Recente activiteiten

 

Contact

Vakgebied

Sociale epistemologie, wetenschapsfilosofie, godsdienstfilosofie, geloof en wetenschap, rede en religie, argumenten voor en tegen Gods bestaan

Overige activiteiten

  • Universitair hoofddocent filosofie Vrije Universiteit Amsterdam
  • Voorzitter van De Jonge Akademie van de KNAW
  • Redacteur Philosophia Reformata
  • Spreker over bovengenoemde thema’s

Universiteit

Publicaties

  • Jeroen de Ridder, Rik Peels, and René van Woudenberg (eds.), Scientism: Prospects and Problems, New York: Oxford University Press, 2018.
  • Gerrit Glas & Jeroen de Ridder (eds.), The Future of Creation Order Vol. I: Philosophical, Scientific, and Religious Perspectives on Order and Emergence, Dordrecht: Springer, 2018.
  • Gijsbert van den Brink, Jeroen de Ridder, and René van Woudenberg, ‘The Epistemic Status of Evolutionary Theory’, Theology and Science 15.4 (2017): 454–472.
  • René van Woudenberg & Jeroen de Ridder, ‘Design Hypotheses Behave Like Skeptical Hypotheses (or: Why We Cannot Know the Falsity of Design Hypotheses)’, International Journal for the Study of Skepticism 7.2 (2017): 69–90.
  • Emanuel Rutten & Jeroen de Ridder, En dus bestaat God: De beste argumenten, Amsterdam: Buijten & Schipperheijn, 2015.
  • Zie verder: https://jeroenderidder.weebly.com/publications.html