Stichting voor Christelijke Filosofie

Jeroen de Ridder

 

Jeroen de Ridder

Jeroen de Ridder (1978) werd geboren in Leerdam en studeerde cum laude af in zowel de Technische Bestuurskunde (TU Delft) als de Filosofie (VU Amsterdam). In 2007 promoveerde hij aan de Technische Universiteit Delft op een techniekfilosofisch proefschrift getiteld Explaining Artifacts, Reconstructing Design. Sinds 2008 is hij verbonden aan de Afdeling Filosofie van de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Vrije Universiteit Amsterdam, vanaf 2017 als universitair hoofddocent.

Hij ontving eerder een NWO Veni beurs (2009) voor een onderzoeksproject over de effecten van commercialisering in de wetenschap en een NWO Vidi beurs (2015) voor een project over hoe democratieën wijzer kunnen worden. Samen met René van Woudenberg en anderen verwierf hij drie grote onderzoekssubsidies van de Templeton World Charity Foundation voor projecten over sciëntisme, de verantwoordelijkheden van de universiteit en epistemische vooruitgang op de universiteit.

In 2017 werd hij benoemd tot lid van De Jonge Akademie van de KNAW en van 2020-2022 is hij voorzitter. Hij publiceert regelmatig in internationale filosofietijdschriften. Recent redigeerde hij samen met anderen de volgende boeken: Jeroen de Ridder, Rik Peels en René van Woudenberg (red.), Scientism: Prospects and Problems (Oxford University Press, 2018); Rik Peels, Jeroen de Ridder en René van Woudenberg (red.), Scientific Challenges to Common Sense Philosophy (Routledge 2020); Jeroen de Ridder, Rens Vliegenthart en Jasper Zuure (red.), Doen, durven of de waarheid? Democratie in digitale tijden (Amsterdam University Press, 2020); en Michael Hannon en Jeroen de Ridder (red.), The Routledge Handbook of Political Epistemology (Routledge, 2021).

Foto: Sander Nieuwenhuys

Recente activiteiten

De oratie van Jeroen de Ridder was vanwege corona twee keer uitgesteld en staat nu gepland op 1 april 2022. Meer informatie staat op de website van de Rijksuniversiteit Groningen.

Contact

Vakgebied

Sociale epistemologie, wetenschapsfilosofie, godsdienstfilosofie, geloof en wetenschap, rede en religie, argumenten voor en tegen Gods bestaan

Overige activiteiten

 • Universitair hoofddocent filosofie Vrije Universiteit Amsterdam
 • Voorzitter van De Jonge Akademie van de KNAW
 • Lid Raad van Advies ForumC
 • Lid Comité van Advies en Aanbeveling StudentenKoepel voor Levensbeschouwelijke Organisaties (SKLO) in Groningen
 • Spreker over bovengenoemde thema’s

Universiteit

Publicaties

 • Rik Peels, Jeroen de Ridder en René van Woudenberg (red.), Scientific Challenges to Common Sense Philosophy (Routledge 2020)
 • Jeroen de Ridder, Rens Vliegenthart en Jasper Zuure (red.), Doen, durven of de waarheid? Democratie in digitale tijden (Amsterdam University Press, 2020)
 • Michael Hannon en Jeroen de Ridder (red.), The Routledge Handbook of Political Epistemology (Routledge, 2021).
 • Jeroen de Ridder, Rik Peels, and René van Woudenberg (eds.), Scientism: Prospects and Problems, New York: Oxford University Press, 2018.
 • Gerrit Glas & Jeroen de Ridder (eds.), The Future of Creation Order Vol. I: Philosophical, Scientific, and Religious Perspectives on Order and Emergence, Dordrecht: Springer, 2018.
 • Gijsbert van den Brink, Jeroen de Ridder, and René van Woudenberg, ‘The Epistemic Status of Evolutionary Theory’, Theology and Science 15.4 (2017): 454–472.
 • Emanuel Rutten & Jeroen de Ridder, En dus bestaat God: De beste argumenten, Amsterdam: Buijten & Schipperheijn, 2015.
 • Zie verder: https://jeroenderidder.weebly.com/publications.html