Stichting voor Christelijke Filosofie

Maarten J. Verkerk (emeritus)

Maarten J. Verkerk

Maarten Verkerk is bijzonder geïnteresseerd in het grensgebied van praktijk en filosofie. Hij gebruikt de inzichten van de filosofie om praktische problemen beter te begrijpen en naar oplossingen te zoeken. Op basis van filosofische theorieën heeft hij modellen ontwikkeld om de complexiteit van technologische ontwerpen als smart grids en woningen voor kwetsbare ouderen beter te begrijpen en normatieve aspecten te onderkennen. Hij houdt zich onder andere bezig met smart grids, film en filosofie, duurzaamheid, bedrijfsethiek, voedsel, zorginnovatie en change management. Ook doet hij onderzoek naar de invloed van religieuze motieven op het ontwerpen van de innovaties in de zorg. Hij is tevens deskundig op het gebied van feminisme.

Maarten Verkerk studeerde chemie, theoretische natuurkunde en filosofie aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Hij promoveerde in 1982 op de elektrische geleiding van oxides. Hij was een aantal jaren verbonden als senior researcher aan het Natuurkundig Laboratorium van Philips. Bij deze internationale onderneming heeft hij ook fabrieken gemanaged in het binnen- en buitenland. In 2003 werd hij directeur van een psychiatrisch ziekenhuis in Maastricht. Maarten promoveerde in 2004 op een tweede proefschrift op het grensvlak van techniek, organisatiekunde en filosofie. Sinds 2008 is hij verbonden als Raad van Bestuur aan VitaValley, een innovatienetwerk in de zorg.

Contact

Twitter: @MaartenJVerkerk

LinkedIn:  Maarten Verkerk

Vakgebied

Duurzaamheid en gezondheidszorg

Overige activiteiten

  • Treedt regelmatig op als gastspreker met lezingen over het onderzoeksgebied
  • Sinds mei 2019 is Maarten Verkerk lid van de Eerste Kamer namens de ChristenUnie.

Universiteit

  • Maarten Verkerk was van 2004-2017 verbonden als bijzonder hoogleraar Christelijke Filosofie aan de Technische Universiteit Eindhoven.
  • Maarten Verkerk was van 2008-2019 verbonden als bijzonder hoogleraar Christelijke Filosofie aan de Universiteit van Maastricht.