Stichting voor Christelijke Filosofie

Marc J. de Vries

Marc J. de Vries

Marc’s belangstelling gaat vooral uit naar het verbinden van twee vakgebieden: filosofie van wetenschap en techniek en de didactiek van de bètavakken in het basis- en middelbaar onderwijs.

Als je ergens onderwijs in wilt geven, moet je immers eerst goed weten waar je het over hebt, en dan zit je midden in de filosofie. De filosofie van wetenschap en techniek reikt allerlei thema’s aan die belangrijk zijn om door te geven aan jonge mensen: wat is de aard van wetenschap en wat zijn de beperkingen van wetenschappelijke kennis, hoe komt het de retoriek waarmee technische ontwikkelingen gepaard gaan vaak refereren naar ideale werelden (zonder ziekte, dood, enzovoorts) en wat betekent dat voor de normatieve beoordeling van zulke ontwikkelingen?

Een gebied waarin deze vragen heel spannend zijn is dat van de nanowetenschappen en –techniek.

Recente activiteiten

“In de afgelopen tijd heb ik met studenten, naast het basiscollege aan de hand van het boek Philosophy of Technology (de Engelstalige versie van Denken, Ontwerpen, Maken), een paar recent verschenen boeken gelezen: What Technology Wants van Kevin Kelly en Homo Deus van Yuval Noah Harari. Kelly suggereert een soort determinisme in de techniek en daar hebben we kritisch naar gekeken. Genuanceerder, maar toch ook wel in die richting, is het boek Harari dat we later gelezen hebben.

Een mooie mijlpaal in mijn activiteiten was het verschijnen van het boek The Normative Nature of Social Practices and Ethics in Professional Environments dat in 2019 bij uitgever IGI Global verscheen.”

Contact

Vakgebied

filosofie van natuurwetenschappen en techniek, wetenschap en techniek in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs

Overige activiteiten

 • Treedt regelmatig op als gastspreker met lezingen over het onderzoeksgebied

Universiteit

Publicaties

 

 • Vries, M.J. de (2019). Conclusion. In: Vries, M.J. de, and Jochemsen, H. (Eds.). The Normative Nature of Social Practices and Ethics in Professional Environments. Hershey, PA: IGI Global, 295-301.
 • Nia, M.G., Harandi, M.F., and Vries, M.J. de (2019). Technology Development as a Normative Practice: A Meaning-Based Approach to Learning About Values in Engineering—Damming as a Case Study. Science and Engineering Ethics 25(1), 25, 55-82.
 • Cusveller, B. and Vries, M.J. de (2017), Cinemasofie. Grote vragen op het grote scherm. Amsterdam: Buijten & Schipperheijn.
 • Vries, M.J. de (2016), Teaching about Technology. An Introduction to the Philosophy of Technology for Non-philosophersSecond Edition. Dordrecht: Springer.
 • Verkerk, M.J., Hoogland, J., Stoep, J. van der and Vries, M.J. de (2016), Philosophy of Technology. An Introduction for Technology and Business Students. New York: Routledge.
 • Vries, M.J. de (2015), ‘Engineering as Normative Practice: Ethical Reflections on Tasks and Responsibilities’, in: Sundar Sethy, S. (Ed.), Contemporary Ethical Issues in Engineering. Hersey, NY: IGI Global, 12-21.
 • Burken, C.G. van and Vries, M.J. de (2012), ‘Extending the Theory of Normative Practices: An Application to Two Cases of networked Military Operations’, Philosophia Reformata Vol. 77(2), 135-154.
 • Harandi, M.F., Nia, M.G. and Vries, M.J. de (2015), Water Management: Sacrificing Normative Practice Subverting the Traditions of Water Apportionment – ‘Whose Justice? Which Rationality?’, Science and Engineering Ethics Vol. 21(5), 1241-1269.
 • Vries, M.J. de (2013), Technologie, overal om je heen. Moderne ontwikkelingen in christelijk perspectief. Heerenveen: Groen.
 • Vries, M.J. de (2012), ‘Utopian thinking in contemporary technology versus responsible technology for an imperfect world’, Perspectives on Science and Christian Faith Vol. 64(1), 11-19.