Stichting voor Christelijke Filosofie

St. D.H.Th. Vollenhoven

De Stichting D.H.Th. Vollenhoven heeft tot doel het bewaren en uitdragen van het gedachtegoed van prof. dr. D.H.Th. Vollenhoven (1892-1978).

The D.H.Th. Vollenhoven Foundation has the aim to preserve and promote the philosophical thought of prof. dr. D.H.Th. Vollenhoven (1892-1978).

Het bestuur is als volgt samengesteld / The board consists of:

 • prof. dr. E.A. de Boer, voorzitter / chairman
 • dr. ir. R.A. Nijhoff, 2e voorzitter, penningmeester / vice-president, treasurer
 • ir. I.M. de Graaf, secretaris / secretary
 • prof. dr. S. Griffioen
 • dhr. R. Manssen
 • prof. dr. B.J. van der Walt


Nieuwsberichten

Bestuursuitbreiding: dhr. R. Manssen (Zeist)

Zeist – De heer Roelof Manssen is per 5 februari 2019 toegetreden tot het bestuur van de Stichting D.H.Th. Vollenhoven. Zijn primaire taak zal vooralsnog liggen in de archivering van relevant materiaal (inventarisatie, selectie, opslag, toelevering aan relevante archieven). Het bestuur is blij met deze uitbreiding.

Oudere berichten kunt u hier vinden.


Beleidsplannen en jaarverslagen

Beleidsplan/Plan of Action 2016-2019

 • Vertaling en uitgave in het Engels door J.H.Kok van D.H.Th. Vollenhoven “Gastcolleges Wijsbegeerte. Erfenis voor het heden.” (red. K.A. Bril, R.A. Nijhoff; 2012).
 • In 2019 hoopt dhr. R. Manssen te Zeist toe te treden tot het bestuur. Zijn primaire taak is gericht op het Vollenhoven-materiaal verzameld door dr. Kor Bril: inventarisatie, opslag en doorgifte aan relevante archieven.
 • Translation and publishing by J.H.Kok of D.H.Th. Vollenhoven “Gastcolleges Wijsbegeerte. Erfenis voor het heden.” (red. K.A. Bril, R.A. Nijhoff; 2012).
 • In 2019 the Board hopes to welcome Mr. R. Manssen (Zeist, NL). His primary task will be related to the Vollenhoven-material, collected by Dr. Kor Bril: inventarisation, filing, and passing on to relevant archives.


Jaarverslag/Annual Report 2016-2018

De Engelse vertaling van D.H.Th. Vollenhoven “Gastcolleges Wijsbegeerte” (zie beleidsplan) is vertraagd.

The English translation of D.H.Th. Vollenhoven “Gastcolleges Wijsbegeerte” (see Plan of Action 2016-2019) is delayed.


Beleidsplan/Plan of Action 2016

 • Vertaling en uitgave in het Engels door J.H.Kok van D.H.Th. Vollenhoven “Gastcolleges Wijsbegeerte. Erfenis voor het heden.” (red. K.A. Bril, R.A. Nijhoff; 2012).
  Translation and publishing by J.H.Kok of D.H.Th. Vollenhoven “Gastcolleges Wijsbegeerte. Erfenis voor het heden.” (red. K.A. Bril, R.A. Nijhoff; 2012).


Jaarverslag/Annual Report 2015

 • Een mailing (internationaal) is 6 januari 2015 uitgegaan m.b.t. periode 2011-1014.
  January 6, 2015 an international mailing has been sent recounting the events of the period 2011 (symposium) – 2014.
 • Vrijdag 12 juni 2015 is voorzitter E.A. de Boer benoemd tot hoogleraar Kerkgeschiedenis aan de Theologische Universiteit te Kampen.
  Friday June 12, 2015 is our chairman appointed as professor Church History at the Theological University Kampen.
 • John Kok is een eind op weg met de vertaling in het Engels van D.H.Th. Vollenhoven “Gastcolleges Wijsbegeerte. Erfenis voor het heden.” (red. K.A. Bril, R.A. Nijhoff; 2012).
  John Kok translated most chapters of D.H.Th. Vollenhoven “Gastcolleges Wijsbegeerte. Erfenis voor het heden.” (red. K.A. Bril, R.A. Nijhoff; 2012).


Beleidsplan/Plan of Action 2015

 • Mailing (internationaal) m.b.t. periode 2011-1014.
  International mailing referring to the events of the period 2011 (symposium) – 2014.
 • Vertaling en uitgave in het Engels door J.H.Kok van D.H.Th. Vollenhoven “Gastcolleges Wijsbegeerte. Erfenis voor het heden.” (red. K.A. Bril, R.A. Nijhoff; 2012).
  Translation and publishing by J.H.Kok of D.H.Th. Vollenhoven “Gastcolleges Wijsbegeerte. Erfenis voor het heden.” (red. K.A. Bril, R.A. Nijhoff; 2012).


Jaarverslag/Annual Report 2014

 • Op 2 juli 2014 is overleden: bestuurslid Anthony Tol. Zie het In Memoriam (hierboven).
  July 2, 2014 board member Anthony Tol passed away. See the In Memoriam (above).
 • Verschenen/Published: D.H.Th. Vollenhoven ‘Reformed Epistemology. The Relation of Logos and Ratio in the History of Western Epistemology’. Transl. and introd. by A. Tol (Dordt Press, Sioux Center, Iowa; 2013).
  Dit is de Engelse vertaling van de inaugurele rede ‘Logos en Ratio’ van D.H.Th. Vollenhoven (1926).
  This is the English translation of the inaugural lecture ‘Logos en Ratio’ by D.H.Th. Vollenhoven (1926).


Beleidsplan 2014

 • Uitgave van de Engelse vertaling van D.H.Th. Vollenhoven “Logos en Ratio” (1926) door J.H. Kok (Dordt Press, Sioux Center, Iowa).
 • Vertaling en uitgave in het Engels van D.H.Th. Vollenhoven “Gastcolleges Wijsbegeerte. Erfenis voor het heden.” (red. K.A. Bril, R.A. Nijhoff; 2012).


Jaarverslag 2013

De 23e bestuursvergadering Stichting D.H.Th. Vollenhoven vond plaats op 25 maart 2013. Tijdens deze vergadering droeg S. Griffioen het voorzitterschap over aan E.A. de Boer. R.A. Nijhoff werd benoemd tot penningmeester i.p.v. A. Tol. I.M. de Graaf werd formeel als secretaris welkom geheten.

A. Tol heeft de vertaling in het engels afgerond van D.H.Th. Vollenhoven “Logos en Ratio” (1926). De publicatie zal verzorgd worden door J.H. Kok (Dordt Press, Sioux Center, Iowa).

Op http://en.wikipedia.org/wiki/D._H._Th._Vollenhoven is een nieuwe tekst geplaatst over Vollenhoven, verzorgd door A. Tol.

Door J.H. Kok is een aanvang genomen met de vertaling in het Engels van D.H.Th. Vollenhoven “Gastcolleges Wijsbegeerte. Erfenis voor het heden.” (red. K.A. Bril, R.A. Nijhoff; 2012).


Financiële verantwoording

Bankrekening NL19 ABNA 0489 1816 94 t.n.v. Stichting D.H.Th. Vollenhoven, Soesterberg.

KvK-nummer: 41216967

RSIN: 816055415

Financiële jaarverslagen:

Beloningsbeleid

De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun inspanningen voor de Stichting. Bijzondere onkosten kunnen worden vergoed (in overleg).