Stichting voor Christelijke Filosofie

Blog
prof. dr. ir. Jeroen de Ridder

Op 1 april 2022 hoopt onze bijzonder hoogleraar Jeroen de Ridder zijn inaugurele rede uit te spreken.

De titel van zijn rede luidt:


‘Eigenaardige overtuigingen: over religieus geloof in de filosofie en elders in het denken’


Locatie en aanmelding
De zal worden gehouden in het Academiegebouw (Broerstraat 5) en begint om 16.15 uur. Informatie over aanmelding volgt later.

Vandaag maakt de KNAW bekend dat onze Groningse hoogleraar Jeroen de Ridder per 1 april 2020 voorzitter wordt van De Jonge Akademie, voor een termijn van twee jaar.

Jeroen de Ridder is al sinds 2017 lid van De Jonge Akademie. Daar hield hij zich tot nu toe bezig met wetenschapsbeleid, in het bijzonder onderwerpen als vermindering van regeldruk, loopbaanbeleid en team science.

Over De Jonge Akademie

De Jonge Akademie is binnen de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) een zelfstandig platform van jonge wetenschappers, die internationaal tot de top van hun vakgebied behoren. De Jonge Akademie ontplooit activiteiten op het gebied van interdisciplinariteit, wetenschapsbeleid, wetenschap en samenleving, en internationalisering. Het lidmaatschap duurt vijf jaar.

prof. dr. ir. Jeroen de Ridder

Wil je meer weten over Jeroen de Ridder over zijn werk voor Stichting voor Christelijke Filosofie? Lees dan een recent interview met hem in Aspecten.