Stichting voor Christelijke Filosofie

Blog

Op het online platform NieuwWij is recent een artikel verschenen van onze hoogleraar Renée van Riessen over multiculturaliteit en gerechtigheid.

In het artikel geeft Van Riessen een beknopte weergave van het recent vertaalde essay Multiculturele gerechtigheid van Jonathan Chaplin. Dit essay, samen met een aantal reacties, verscheen in de boekenreeks Verantwoording.

Er is een nieuw boek verschenen in onze Verantwoordingsreeks: Multiculturele gerechtigheid.

Hedendaagse samenlevingen worden geconfronteerd met het verschijnsel van de culturele en religieuze diversiteit. Dit ‘multiculturalisme’ werd eerst als een verrijking beschouwd, maar later groeide ook de aandacht voor de problematische kanten ervan.

In zijn essay Multiculturele gerechtigheid ontwikkelt Jonathan Chaplin op basis van uitgangspunten van de christelijke filosofie een politiek denken waarin het ideaal van multiculturele gerechtigheid centraal staat.

In deze bundel zijn ook vijf korte artikelen opgenomen met reacties op Chaplins denken. Drie artikelen zijn geschreven door auteurs die verbonden zijn aan de wetenschappelijke instituten van politieke partijen: Hans van de Breevaart (SGP), Wouter Beekers (ChristenUnie) en Jan Prij en Pieter Jan Dijkman (CDA). Het vierde artikel is van Enis Odaci, hij richt zich als moslim al jaren op de praktijk van de interreligieuze dialoog. Jan Hoogland evalueert het debat dat in deze bundel is gevoerd. Waar staan we nu?

Klik hier voor een leesfragment.

Het boek kost €21,90. U kunt het boek bestellen door een mail te sturen naar info@christelijkefilosofie.nl.