Stichting voor Christelijke Filosofie

Blog

De eerste editie van 2020 van Philosophia Reformata is verschenen.

Te lezen in dit nummer:

  • Een artikel van René van Woudenberg, waarin hij twee toetstenen voor de filosofie onderzoekt en vergelijkt: de naïeve ervaring (Dooyeweerd) en het gezonde verstand (Moore en Reid).
  • Een studie van Ad van Geesbergen, Johan Graafland en Jan Hoogland over de spanningen in het paradigma van de milieu-economie.
  • Een artikel van Herman Dooyeweerd over de leer van de analogie in de thomistische wijsbegeerte en in de wijsbegeerte der wetsidee. Dit artikel verscheen in 1942 in Philosophia Reformata en is voor dit nummer naar het Engels vertaald door Chris van Haeften.

Abonnees op Philosophia Reformata kunnen hier inloggen (volg de instructies op deze pagina).