Onze thema's

Stichting voor Christelijke Filosofie wil bijdragen aan brede vorming. Dat betekent dat wij onderwijs aanbieden aan zowel studenten en academici als professionals en geïnteresseerden. Wij hebben in die vorming 4 focuspunten, of ook wel thema’s, die de basis vormen van onze inhoud.

 

 

Geloof en wetenschap

Geloof en wetenschap lijken op gespannen voet te staan, maar is dat wel zo?

Technologie

Technologische ontwikkelingen vragen om een ethische doordenking. Hoe ver kunnen we gaan? Hoe ga je als christen om met ethische dilemma’s? Moet techniek begrensd worden? Dat zijn vragen die je kunt tegenkomen bij je technische studie of in het werkveld. Wij willen vanuit de christelijke traditie deze onderwerpen doordenken.

Landbouw en voedsel

In de moderne wereld staan wij ver af van waar ons voedsel vandaan komt. Worden we als christen geroepen om anders om te gaan met de natuur?

Professioneel handelen

Je bent niet alleen christen achter de voordeur, maar ook op je werk. Dat geeft soms uitdagingen.