Stichting voor Christelijke Filosofie

Verschenen: ‘De God die wij aanbidden’ van Wolterstorff

In onze boekenreeks is opnieuw een boek van de Amerikaanse christen-filosoof Nicholas Wolterstorff verschenen. In 2017 brachten we Denken om shalom uit, waarin Wolterstorffs zoektocht naar een christelijke visie op allerlei maatschappelijke praktijken werd besproken. In dat boek wijdde dr. ir. Rob Nijhoff, redacteur van de reeks, al een hoofdstuk aan het denken van Wolterstorff over liturgie. Ook kondigde hij in dat verband de vertaling aan van The God We Worship, De God die wij aanbidden, dat nu uitgekomen is.

 

Zoals Rob Nijhoff en dr. Bart Cusveller, mederedacteur van onze reeks, in het Woord vooraf schrijven, past dit boek in de grotere gerichtheid van Wolterstorff bij het ouder worden op de omgang tussen God en ons mensen. Ook al is dit boek een verkenning in liturgische theologie, Wolterstorff ontpopt zich als filosoof door over christelijke vieringen te reflecteren en zich daarbij de vraag te stellen wat liturgische elementen over God zeggen. In de Nabeschouwing bespreekt prof. dr. Hans Schaeffer, hoogleraar Praktische Theologie aan de Theologische Universiteit Kampen, wat dit boek te bieden heeft voor de verdere doordenking van liturgische praktijken in Nederland.

 

De God die wij aanbidden. Op verkenning in de liturgische theologie kost € 21,90 (excl. verzendkosten). U kunt het bestellen door contact op te nemen met Marieke Haan via info@christelijkefilosofie.nl of 033-4328288.