Stichting voor Christelijke Filosofie

Verslag ochtendprogramma conferentie 20 januari 2018

Verslag ochtendprogramma conferentie 20 januari 2018

 

Het verschijnen van de biografie Alleen God kan ons nog redden over Egbert Schuurman vormde de aanleiding voor het thema van het ochtendprogramma van de jaarlijkse conferentie: de relevantie van Schuurmans techniekfilosofie voor nu en de toekomst.

 

Marc de Vries, hoogleraar namens Stichting voor Christelijke Filosofie in Delft, gaf zijn heldere betoog over de relevantie van de techniekfilosofie van Schuurman als titel mee: ‘Profeet in Babel, pelgrim naar Jeruzalem’. Daarin vertelde hij zelf te ervaren op de schouders van twee reuzen te staan: Van Riessen en Schuurman. Vervolgens ging hij in op een drietal voor Schuurman kenmerkende thema’s: (1) tegen het beheersingsdenken (Babelcultuur), (2) tegen onverantwoorde reductie (technicisme) en (3) tegen het nastreven van utopie. Schuurman kwam met een Bijbels alternatief voor het beheersingsdenken: de tuin-stad, het beeld van Jeruzalem, waar liefde en dienstbaarheid worden nagestreefd. Hierbij moeten we ons realiseren dat we nu nog leven in de ‘hof van heden’, waar wij schoffels en harken maken om de dorens en distels te bestrijden.

 

De tweede boeiende lezing werd gehouden door René Munnik, bijzonder hoogleraar vanwege de Stichting Thomas More aan de Universiteit Twente. Hij gebruikte als metafoor ‘Pelgrimeren naar Jeruzalem: te voet of met de teletransporter?’ Het gaat niet alleen om het doel, maar ook om de reis. Je kunt wel te voet een pelgrimage maken naar Santiago, maar niet in een Lamborghini. Hij wees op de beperkingen van de techniek en vooral de beperkte zelfbeschikking van mensen, en sprak uitvoerig over de technische betekenis en de gevolgen van het alfabet.

 

Tenslotte reageerde Schuurman op de lezingen, waarbij hij aangaf wat zijn belangrijkste leerpunten waren van zijn verdieping in de techniekfilosofie. In onze technische tijd komt veel geestelijke leegheid voor. Bijbels gezegd: ‘Wat baat het een mens als hij de hele wereld wint, maar schade lijdt aan zijn ziel?’ Daarom is de titel van het boek, Alleen God kan ons nog redden, niet bedoeld als wanhoopskreet van Heidegger, maar als teken van hoop en verwachting.

 

Pieter de Boer

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.