Vriendenfonds

In 2016 richtte Stichting voor Christelijke Filosofie een Vriendenfonds op. Deelnemers van dit fonds zeggen toe om jaarlijks tenminste €1.000 te doneren (bij voorkeur met commitment voor een periode van vijf jaar). Op dit moment heeft het Vriendenfonds ongeveer 10 deelnemers.

Doel
Het doel van dit fonds is vernieuwing en verjonging van de beweging van christelijke filosofie. Het is een uitdaging om steeds weer nieuwe groepen jongeren de waarde van christelijke filosofie te laten zien. Naast de bestaande colleges christelijke filosofie en de publicaties willen we zoeken naar nieuwe manieren om een jongere generatie bij onze beweging te betrekken. Denk aan het ontwikkelen van podcasts of online cursussen. In 2022 hebben we dat gedaan door een netwerkbijeenkomst te organiseren met jonge academici en de leden van het hooglerarenberaad. Ook het leveren van een bijdrage aan jonge leerstoelhouders gedurende de startperiode van de leerstoel (waarin nog gezocht moet worden naar structurele financiering gevonden) behoort tot de mogelijkheden.

Gefinancierde projecten
Met de opgebrachte middelen zijn de volgende projecten gefinancierd: (1) de aanstelling van prof. dr. ir. Jeroen de Ridder als bijzonder hoogleraar Christelijke Filosofie in Groningen (2019-2023), (2) de vernieuwing van de huisstijl (website en Aspecten) van Stichting voor Christelijke Filosofie en (3) het schrijven van een toegankelijke tweetalige inleiding in de filosofie van Dooyeweerd (oplevering naar verwachting najaar 2024).

Waarom zou u aan het Vriendenfonds willen bijdragen?

  • De verbindende basisgedachte en de noodzaak tot verjonging en vernieuwing spreekt u aan.
  • U heeft een passie voor jongeren en wilt dat ze net als uzelf in hun denken deugdelijke brandstof krijgen om een goed leven te kunnen leiden.
  • U wilt horen bij de selecte kring van mensen die de doelen en projecten van het Vriendenfonds steunen en die u in de (jaarlijkse) bijeenkomst ontmoet.
  • Ook mag er een motief in zitten van dankbaarheid dat u zelf hebt mogen bijdragen aan of profiteren van het werk van de reformatorische wijsbegeerte/christelijke filosofie en mogelijk wilt maken dat toekomstige generaties blijvend kunnen profiteren van de vruchtbare inzichten vanuit deze traditie.

Hoe gaat het Vriendenfonds in zijn werk?
Stichting voor Christelijke Filosofie neemt het initiatief voor een jaarlijkse bijeenkomst. In het verleden zijn dergelijke bijeenkomsten met succes georganiseerd. Voor deze bijeenkomst verzorgen we een inhoudelijk programma met een bijdrage van een of meer van onze hoogleraren. Ook leggen tijdens de bijeenkomst verantwoording af van besteding van de middelen.

Aanmelden Vriendenfonds

Bent u enthousiast geworden? Meld u aan voor ons Vriendenfonds. Deelnemers van dit fonds zeggen toe om jaarlijks tenminste €1.000 te doneren (bij voorkeur met commitment voor een periode van vijf jaar).