Stichting voor Christelijke Filosofie

Werkgroep Renée van Riessen – Denkers van de dialoog

Denkers van de Dialoog: Over het dialogische denken van Buber, Rosenzweig en Levinas

Facultatief seminar, Universiteit Leiden

Docent en contact
Prof. dr. Renée van Riessen (r.d.n.van.riessen@phil.leidenuniv.nl).

Doelgroep en aanmelding
Open voor studenten of andere deelnemers met universitair niveau; enige filosofische voorkennis is een vereiste.  Maximum aantal deelnemers: 14. Bij belangstelling graag contact opnemen met de docent (e-mailadres zie boven).

NB het betreft een facultatief seminar in werkgroepvorm; het  seminar is geen onderdeel van het officiële studieprogramma van de Universiteit Leiden en er worden geen studiepunten toegekend.

Data en locatie
Dinsdagen 8 en 22 september, 6 en 20 oktober, 3 en 17 november, 1 en 15 december 2020, in principe van 14.00-16.00 uur. Locatie: Leiden centrum, op 10 min van station Leiden Centraal.

Beschrijving
De drie filosofen die centraal staan tijdens deze werkgroep – Martin Buber, Franz Rosenzweig en Emmanuel Levinas – zijn verbonden doordat ze hun uitgangspunt zoeken in wat Buber wel het ‘dialogische principe’ noemde, al geven ze er elk een eigen invulling aan.

Door het lezen van primaire teksten proberen we dichterbij hun filosofie te komen. Waarin komen deze drie joodse denkers overeen en waar liggen de verschillen? We zullen werken met de methode van close reading van primaire teksten, afgewisseld met inleidingen en extra informatie. Langs deze weg krijg je beter zicht op de vraag wat deze drie denkers ertoe bracht zich te concentreren op de dialoog. Via de invalshoek van de dialoog worden ook andere aspecten van hun denken belicht, zoals hun visie op waarheid, taal, (naasten)liefde en godsopenbaring.

Literatuur
De literatuur wordt digitaal beschikbaar gesteld.

Gelezen worden (delen uit) de volgende werken:

  • Martin Buber Ik en Jij , Utrecht: Bijleveld, 2010 [Oorspronkelijk Ich und Du, 1923/1958).
  • Martin Buber, Oerdistantie en relatie. Bijdragen tot een filosofische antropologie. Utrecht: Bijleveld, z.j.
  • Franz Rosenzweig, De Ster van de Verlossing , Delft/Meppel: Eburon/Skandalon, 2000.
  • Franz Rosenzweig, ‘Das Neue Denken’ in  (idem) Die Schrift. Aufsätze, Übertragungen und Briefe, Jüdischer Verlag- Athenäum, Königstein/Ts., 1976.
  • Franz Rosenzweig, ‘The New Thinking’ in (idem) Philosophical and Theological Writings, vert. Paul W. Franks & Michael L. Morgan, Hacket P.C., Indianapolis, 2000.  
  • Emmanuel Levinas, Totaliteit en Oneindigheid, (vert. Theo de Boer en Chris Bremmers) , Amsterdam: Boom, 2012 [oorspronkelijk Totalité et Infini, Parijs 1961).