Stichting voor Christelijke Filosofie

Workshops conferentie 19 juni 2021

Zoom-link voor de workshops: https://zoom.us/j/98561506873.

Naar behoren. Filosofische ethiek in de neocalvinistische traditie
Workshop door: dr. Bart Cusveller
Tijd: 14:30 tot 15:30 uur

Deze maand verschijnt mijn boek Naar behoren in de reeks Verantwoording. In kringen van de christelijke filosofie schrijven denkers met regelmaat over morele en ethische issues. Denk aan Dooyeweerd en Troost, maar ook aan Goudzwaard en Schuurman, Mouw en Wolterstorff of, last but not least, Kuiper en de Normatieve Praktijk-Benadering. Het werk van deze filosofen heeft niet alleen gemeenschappelijke en maar ook karakteristieke trekken. Een basispublicatie over de hoofdlijnen en de samenhang van de filosofische ethiek in deze stroming was er tot nu toe nog niet.

In Naar behoren beschrijf ik aan de hand van genoemde en nog andere denkers wat volgens hen het ethische is, wat het morele is, en de relatie tussen beide. Het resultaat is een gevarieerde en tegelijk integrale gereedschapskist die aanleiding kan geven tot verdere wijsgerige discussie en toepassing in de professionele ethiek. In mijn workshop zal ik een aantal lijnen uit het boek naar voren halen.

Biologische producten. Hoe natuurlijk moet ons voedsel zijn?
Workshop door: prof. dr. ir. Jan van der Stoep
Tijd: 15:45 tot 16:45 uur

De Europese Commissie wil dat in 2030 op 25% van haar landbouwareaal biologisch geboerd wordt. Als het om productie en consumptie van biologische levensmiddelen gaat loopt Nederland behoorlijk achter. In deze workshop bespreek ik drie argumenten waarom biologisch voedsel beter zou zijn: 1) natuurlijk geproduceerd voedsel is gezonder dan voedsel waarbij kunstmest en pesticiden worden gebruikt, 2) biologische landbouw is beter voor het milieu omdat aansluiting wordt gezocht bij natuurlijk processen en 3) biologisch voedsel is een manier om meer bewust in verbondenheid met de natuur te leven. In het bijzonder richt ik me op de verschillende betekenissen van natuur die in deze argumenten verscholen liggen.